Dây cáp điện viễn thông
Công suất: 600kw
Giá: Liên hệ