Blog

Latest Industry News

Cáp Đồng Trục RG-58 U Có Dây Cường Lực (Hosana)

Thông số vật liệu

 • Lõi đồng Cu > 99%
 • Chuẩn đồng trục RG – 58
 • Lớp lưới 128i (i=0.12mm)
 • Lõi đồng bao gồm 21i sợi i=0.18mm
 • Tiết diện lõi D ~0.534mm2
 • Lớp cách điện HD PE độ giầy D= 3mm (High -density polyethylen)
 • Lớp giấy bạc mềm chống nhiễu.
 • Lớp vỏ ngoài: PVC độ dày 1mm (Polyvinyl Clorua)
 • Dây thép cường lực 1 ly (2 sợi)

Các đặc tính về điện

 • Trở khánh 75 Ohm.
 • Suy hao 8-13 dB/100m (100Hz)
 • Độ bền cách điện chịu được là 1000 VAC/ min.

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top